fbpx

ธพว.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

 

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร  นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562  โดยจัดพิธีสักการะสรงน้ำพระพุทธพัฒนามหาโภคทรัพย์ไทย พระพุทธรูปประจำธนาคาร และพนักงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ สำนักงานใหญ่  SME Bank Tower

 

 

 

Skip to content