fbpx

ธพว. ประสานพลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสลักเหนือ บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ธพว. ประสานพลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนลงพื้นที่ จ.นนทบุรี
ถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสลักเหนือ บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี ประกอบด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการค้าจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และคลังจังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ พร้อมร่วมถวายถุงยังชีพ ที่ภายในบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสลักเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึง ยังมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่โดยรอบวัดสลักเหนือด้วย  ณ วัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนั้น มอบหมายให้สาขา ธพว. ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น  ดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง  เช่น  ธพว.สาขาเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายเทอดศักดิ์ ทักษิณ ปลัดอำเภอบึงสามพัน เป็นผู้รับมอบ  เมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content