fbpx

ธพว.ผนึก ภาครัฐ-เอกชน ร่วมลงนาม MOU แปลงเครื่องจักรเป็นทุน หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร รับ BCG Model

ธพว.ผนึก ภาครัฐ-เอกชน ร่วมลงนาม MOU ‘แปลงเครื่องจักรเป็นทุน’
หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร รับ BCG Model


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ที่มีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.).  และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน ธพว. และ นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานทางเลือก ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model ของรัฐบาล เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน  จัดภายในงาน FTI Expo 2022  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Skip to content