fbpx

ธพว. ผนึก สคร. จัดกิจกรรมมอบ เสื้อชูชีพ-ถุงกู้ภัยทางน้ำ สำนักเทศกิจ กทม. ประสานคลังจังหวัด ส่งต่อ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

ธพว. ผนึก สคร. จัดกิจกรรมมอบ ‘เสื้อชูชีพ-ถุงกู้ภัยทางน้ำ’ สำนักเทศกิจ กทม.
ประสานคลังจังหวัด ส่งต่อ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  มอบ “เสื้อชูชีพ” และ “ถุงกู้ภัยทางน้ำ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมี นางสาวชัชสรัญ นิยมจันทร์ เลขานุการสำนักเทศกิจ  กรุงเทพมหานคร และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65

ขณะเดียวกัน ธพว. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี มอบ “ถุงยังชีพ” บรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมี นายไวพจน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.กระแชง เป็นผู้รับมอบ ณ อบต.กระแชง จังหวัดปทุมธานี        เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Skip to content