fbpx

ธพว.-มจธ. หนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ โกอินเตอร์ จัดสัมมนา Global Selling Platform ทางเลือกการค้าสู่ตลาดสากล

ธพว.-มจธ. หนุนผู้ประกอบการ ‘เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ’ โกอินเตอร์
จัดสัมมนา ‘Global Selling Platform ทางเลือกการค้าสู่ตลาดสากล’

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดสัมมนาติดปีกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยและสตาร์ทอัพ  หัวข้อ “Global Selling Platform ทางเลือกการค้าสู่ตลาดสากล” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลาน Xcite Space อาคาร KX (Knowledge Xchange) ชั้น 17 พบกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTC) และ Amazon Global Selling หนึ่งในหน่วยธุรกิจของแอมะซอน บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลก มาถ่ายทอดการทำธุรกิจก้าวสู่ระดับสากล ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพิ่มช่องทางการขาย ส่งออกสินค้าหรือขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “Cross-Bording E-commerce” รับยุค Next Normal เรียนรู้วิธีการและเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจกับต่างชาติ รวมถึงศึกษาแนวโน้มทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง อเมริกา และสิงคโปร์ ที่สำคัญ ยังได้รับฟังแนวคิดการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากผู้ประกอบการ  น้ำปลาร้าพาสเจอไรส์  ยี่ห้อ “ปลายจวัก” ที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

Skip to content