fbpx

ธพว. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 สร้างโบสถ์หลังแรกให้วัดคลองเทพโลก จ.นครนายก

ธพว. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

สร้างโบสถ์หลังแรกให้วัดคลองเทพโลก จ.นครนายก

 

 

วันนี้ ( 11 ต.ค 63)  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คณะผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทรา   ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563  เพื่อสมทบทุนสร้าง “โบสถ์หลังแรก” ให้วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป รวมถึง มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก  จัด ณ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

    

Skip to content