fbpx

ธพว. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน“ประชารัฐสร้างไทย”

 

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เข้าร่วมการประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน“ประชารัฐสร้างไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและมอบนโยบาย นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและมอบนโยบาย    โดย ธพว. พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกภาครัฐ เติมความรู้คู่เงินทุน สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  จัด ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ  ธพว. กล่าวว่า สำหรับ ธพว.จะมุ่งเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพเข้มแข็ง ทั้งด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเสริมช่องทางตลาด ​  เช่น​ สำนักงานนวัตกรรม และ ปตท.เป็นต้น

 

อีกทั้ง  มุ่งเน้นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเพื่อมาต่อยอด​ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ภาครัฐให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ​ เช่น​ ยางพารานำมาพัฒนาสร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า อีกทั้ง ในรายที่มีศักยภาพอยู่แล้วจะสนับสนุนไปสู่การส่งออก นอกจากนั้น ยังส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ระบบ การทำบัญชีที่ถูกต้อง   สำหรับกองทุนดอกเบี้ยต่ำนั้น จะ เปิดโอกาสให้กับบุคคลธรรมดา​ เพิ่มเติมจากกลุ่มนิติบุคคล

 

Skip to content