fbpx

ธพว.ร่วมพิธีลงนาม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ธพว.ร่วมพิธีลงนาม  ‘มูลนิธิต่อต้านการทุจริต’ – ‘สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ’
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน


วันนี้ (27 มิ.ย. 65) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสมาชิก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวปาฐกถาพิเศษ “สถาบันการเงินของรัฐกับการต่อต้านการทุจริต” พร้อมร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดย ธพว. ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาลอย่างชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยกระดับคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในด้านความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง    จัด ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

Skip to content