fbpx

ธพว. ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายในงาน FTI Expo 2022

ธพว. ร่วมฟังปาฐถาพิเศษ“การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง”
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายในงาน FTI Expo 2022


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ “การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง” โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   จัดภายในงาน FTI Expo 2022  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  รวมถึง ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน  จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

Skip to content