fbpx

ธพว. ร่วมสร้างสรรค์สังคมดี นำมอบ “หมอนหลอด” ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวัดพระบาทน้ำพุ   พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ธพว. ร่วมสร้างสรรค์สังคมดี นำมอบ “หมอนหลอด” ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวัดพระบาทน้ำพุ
พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   นำโดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมดี “ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม” (CSR) รณรงค์ช่วยกันผลิตหมอนจากหลอดดูดน้ำ ตั้งแต่การตัดหลอดเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ และนำไปบรรจุปลอกหมอน จนตัดเย็บเป็นหมอนสำเร็จรูป ซึ่งหมอนหลอดมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี มีอายุการใช้งานนาน มีประโยชน์เหมาะแก่การใช้งานหนุนรองอวัยวะสำหรับดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยมีแผลกดทับ โดยธนาคารได้ถวายผ่านพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดพระพุทธบาทประทานพร หรือวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จำนวน 200 ใบ ทั้งนี้ ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

 

  

 

Skip to content