fbpx

ธพว. ร่วมสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดนางพิมพ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อรวบรวมนำจตุปัจจัยทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ คณะกรรมการธนาคาร ลูกค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ สนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป รวมถึงการสนับสนุนสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์ จำนวน 25 ทุน ณ วัดนางพิมพ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

Skip to content