fbpx

ธพว. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 ก.ย.65 ประกาศจุดยืนองค์กรซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ธพว. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 ก.ย.65
ประกาศจุดยืนองค์กรซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565  ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT   เพื่อแสดงพลังตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรม  พร้อมปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   โดยมี นายวิเชียร พงศธร ประธาน ACT กล่าวต้อนรับ

ภายในงาน มีการใช้จัดเวทีเสวนาระดมผู้นำตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปราบโกง อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง  จัด ณ ลานเวทีใหญ่ ชั้น M สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

 

Skip to content