fbpx

ธพว. สนับสนุนทุนการศึกษาปั้นเถ้าแก่วัยจิ๋ว จังหวัดพะเยา เปิดโอกาสสู่โลกธุรกิจในสังคมวัยเรียน ปูทางผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และ โรงเรียนวัดหย่อนวิทยา เพื่อนำไปยกระดับและส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาให้นักเรียนรวมถึงชุมชนชาวบ้านใกล้เคียงมีรายได้ โดยทั้งสองโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดแทรกวิชาประกอบอาชีพ เพื่อสร้างพื้นฐานให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบ เข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการธุรกิจ  พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต #ตอกย้ำบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

 

 

 

Skip to content