fbpx

ธพว. สาขาจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 2 เม.ย. นี้

ธพว. สาขาจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 2 เม.ย. นี้

ตามที่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank    พบว่า มีเจ้าหน้าที่ประจำสาขาจตุจักร จำนวน 1 ท่าน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยทันทีที่ทราบเหตุการณ์ ธนาคารได้ให้พนักงานคนดังกล่าว เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ ผลตรวจของพนักงานรายดังกล่าว ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19

 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ  ธนาคารกำหนดให้พนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน   นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  นอกจากนั้น ได้ปิดพื้นที่สำนักงาน ธพว. สาขาจตุจักร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน  2563   เพื่อดำเนินการทำความสะอาด   ฆ่าเชื้อโรค   ทุกชั้น ทั้งอาคาร ตามแนวทางป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้น ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ตลอดจนพนักงาน สามารถมั่นใจได้ในความสะอาดปลอดภัย โดย ธพว. สาขาจตุจักร จะกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติ ในวันที่ 2 เมษายน 2563

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธพว. มีความห่วงใย และดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญอันดับหนึ่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

 

Skip to content