fbpx

ธพว. เข้าพบ ‘ดร.ณัฐพล รังสิตพล’ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

ธพว. เข้าพบ ‘ดร.ณัฐพล รังสิตพล’ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าพบ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร รับคำอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานตามนโยบายของการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” เติมทุนคู่พัฒนาสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตเข้มแข็ง รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66

Skip to content