fbpx

ธพว. เชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๕,๙๙๙ ดอก เพื่อนำสมทบโครงการดอกไม้จันทน์..ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม และ สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมแสดงความจงรักภักดีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑๕,๙๙๙ ดอก เพื่อนำสมทบโครงการ “ดอกไม้จันทน์..ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง” ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณ Co-Working Space ชั้น ๑ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนพนักงาน ลูกค้าธนาคาร หน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมถวายความอาลัยผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง เพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจำนวน ๑๕,๙๙๙ ดอก มีที่มาคือเลข ๑๕ หมายถึงการก้าวสู่ปีที่ ๑๕ ของธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย และเลข ๙ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้ของรัชกาลที่ ๙ เมื่ออ่านพ้องเสียงคือ “ก้าว” หมายถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน”

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยพระบรมศพ อาทิ บริจาคร่ม 4,000 คัน บริจาคและร่วมแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม ร่วมเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร ร่วมลำเลียงอาหารจากโรงครัวสู่กองอำนวยการสนามหลวง ทำความสะอาดรอบบริเวณพระพิธี และให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ๑๓๕๗ หรือติดตามกิจกรรมดีๆ ของธนาคารผ่านช่องทาง Facebook.com/SMEDevelopmentBank

Skip to content