fbpx

ธพว.เดินหน้าไร้รอยต่อ มั่นใจหนุนเอสเอ็มอีถึงสินเชื่อ 6 หมื่นล้านบาท

 

ปธ.คณะกรรมการ ธพว. ยืนยันประกาศคัดสรรกรรมการผู้จัดการ รอบ 2 ไม่กระทบการทำงานหนุนเอสเอ็มอี ชี้ธนาคารวางระบบขับเคลื่อนพันธกิจชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์ล่วงหน้าไว้เรียบร้อย สามารถเดินหน้าได้โดยไร้รอยต่อ มั่นใจปีนี้ปล่อยสินเชื่อถึง 60,000 ล้านบาท

 

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank กล่าวว่า ตามที่ ธพว. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 นั้น จะไม่กระทบการทำงานของธนาคารในการสนับสนุนความรู้คู่เงินทุนแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างแน่นอน เนื่องจากธนาคารมีการทำงานเป็นระบบ และขับเคลื่อนพันธกิจ ตามระบบที่ได้วางไว้ อีกทั้ง มีการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแผนการทำงานในปี 2562 ได้ถูกกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ตั้งแต่ปี 2561 แล้ว

 

นอกจากนั้น ทุกฝ่ายรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะว่างลงตามวาระ และจำเป็นต้องใช้เวลาในกระบวนการสรรหา ดังนั้น จึงวางแผนการทำงานต่างๆ ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว โดยแต่งตั้งให้ นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อยู่กับองค์กรแห่งนี้มายาวนาน มาทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการทันที การทำงานทุกอย่างของธนาคารจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไร้รอยต่อ ซึ่งไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมั่นใจว่า ภายในปีนี้ สามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 60,000 ล้านบาท

 

ดร.พสุ กล่าวต่อว่า เหตุที่ธนาคารต้องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร ครั้งที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาสรรหา เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบันของธนาคาร ซึ่งกระบวนการสรรหาทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.

Skip to content