fbpx

ธพว. เตือนพี่น้องแท็กซี่ห้ามหลงเชื่อผู้แอบอ้างหลอกอนุมัติสินเชื่อฮัก TAXI

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากที่ธนาคารเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ เข้าแสดงเจตจำนงร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย  ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้รับความสนใจสูงมาก  ซึ่งขณะนี้  มีรายงานพบมิจฉาชีพสุ่มโทรศัพท์ไปหาผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่  แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ธพว. เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวถึงความต้องการซื้อรถใหม่ พร้อมอ้างว่าสามารถช่วยให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อในโครงการดังกล่าว    ทางธนาคารขอเรียนแจ้งไปถึงผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทุกท่านว่า  ขณะนี้ธนาคารไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์สายตรงไปสอบถามข้อมูล รวมถึง ไม่มีการให้สิทธิพิเศษในการอนุมัติสินเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ขอให้รับข้อมูลจากธนาคารโดยตรงเท่านั้น  โดยสามารถแสดงเจตจำนงผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank เว็บไซต์ธนาคาร (www.smebank.co.th)  และเฟซบุ๊กธนาคาร (facebook:SMEDevelopmentBank) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

Skip to content