fbpx

ธพว. เปิดจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ปี 2565 จำนวน 7,617 ลบ. เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ภายใน 3 ปี

ธพว. เปิดจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ปี 2565 จำนวน 7,617  ลบ.
เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ภายใน 3 ปี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  ในวันที่  1 สิงหาคม  2565  เงินต้นรวม 7,617 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน   เงินต้นรวม 5,884 ล้านบาท และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกัน   เงินต้นรวม  1,733 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ภายใน 3 ปี  โดยเปิดซื้อซองเอกสารตั้งแต่วันที่ 3 -17 สิงหาคม 2565  กำหนดการตรวจสอบข้อมูลห้อง DATA ROOM ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม  – 2 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาซื้อ เพื่อพิจารณาวันที่ 12 กันยายน 2565  เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวออกไปแล้ว จะทำให้สถานะทางการเงินของธนาคารมีความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก

Skip to content