fbpx

ปธ. SME D Bank ลงพื้นที่ จ.หนองคาย ตรวจเยี่ยมสาขาธนาคาร พร้อมเยี่ยมชมกิจการลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ปธ. SME D Bank ลงพื้นที่ จ.หนองคาย ตรวจเยี่ยมสาขาธนาคาร

พร้อมเยี่ยมชมกิจการลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

วันนี้ (5 มี.ค.64) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยม SME D Bank สาขาหนองคาย พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึง แนะแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในฐานะเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปเกษตร ประเภทมะเขือเทศ ผัก และผลไม้ต่าง ๆ       และรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่แบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่าน SME D Bank นำไปซื้อเครื่องจักร เพิ่มศักยภาพในการผลิต ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและผ่านพ้นปัญหาทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มาได้ด้วยดี ณ จังหวัดหนองคาย

    

Skip to content