fbpx

ประธานกรรมการ นายกอบชัย มอบนโยบายเสริมแกร่งพนักงาน ธพว. ทุกมิติ มุ่งพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการไทย เติบโต ยั่งยืน

ประธานกรรมการ นายกอบชัย มอบนโยบายเสริมแกร่งพนักงาน ธพว. ทุกมิติ มุ่งพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการไทย เติบโต ยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank มอบนโยบายผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. คนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ทั้งด้านการเติมเต็มองค์ความรู้ และด้านบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยทุกมิติ พร้อมทั้งเป็นประธานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank

    

Skip to content