fbpx

ประสานพลังเสริมแกร่งผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการฮักTAXI เริ่มประเดิมเพิ่มทักษะ ก่อนเติมทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ธพว. ประสานพลัง สคช. ม.สวนดุสิต และ บสย. ประเดิมเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการ “ฮักTAXI” ดันกิจกรรม “ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า” เสริมแกร่งเพิ่มความรู้ ยกระดับให้บริการ นำร่อง 200 ราย  ติวเข้มฟรี การันตีคุณภาพ ขึ้นแท่นแท็กซี่มืออาชีพ

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า  ธนาคารร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เสริมแกร่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ “ฮักTAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย  ด้วยการ “เติมทักษะ” เพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อย่างมีคุณภาพ ยกระดับเป็นผู้นำด้านบริการขับรถแท็กซี่ รวมถึง สร้างมาตรฐานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่ผู้โดยสารในและต่างประเทศ  ในกิจกรรม “ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า”  เปิดโอกาสให้ผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการฮักTAXI เข้ารับการอบรมความรู้ที่จำเป็นในด้านบริการขับรถสาธารณะ  เช่น ความรู้ในการขับแท็กซี่อย่างปลอดภัย งานบริการที่ดี มารยาท การแต่งกาย กฎระเบียบของกรมขนส่งทางบก การบำรุงรักษารถ  การสังเกตสภาพจราจร  การเลือกเส้นทาง และใช้อุปกรณ์นำทาง เป็นต้น  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากปกติที่กิจกรรมดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายถึง 1,750 บาทต่อคน

 

นายมงคล กล่าวต่อว่า เบื้องต้นกิจกรรม “ติดปีกฮักแท็กซี่ฯ” นำร่องจำนวน 200 ราย โดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่แสดงเจตจำนงร่วมโครงการฮักTAXI ที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่สาธารณะ มีประสบการณ์ขับรถแท็กซี่ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีใบขับขี่สาธารณะประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และมีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) มีประสบการณ์ขับรถยนต์สาธารณะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และก่อนขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ขับแท็กซี่ อย่างน้อย 1 ปี     โดยสามารถมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับอบรมได้ที่สำนักงานใหญ่ ธพว.  SME Bank Tower (ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.  โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว  กำหนดเงื่อนไขใครมาก่อนได้ก่อน เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศ และอบรม ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรม วี เทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์  แบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ  คือ   เช้า 9.00-12.00 น. และบ่าย 13.00-16.00 น.  รอบละ 100 คน  หลังจากนั้น  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องกลับมาสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ตัวเองเลือกตามแต่สะดวกวันใดวันหนึ่ง ได้แก่   23 , 24 , 26 , 28 และ 29 ม.ค.2562  ซึ่งแต่ละวัน เลือกได้ว่าจะสอบช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย

 

สำหรับผู้ผ่านการอบรม จะมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพขับแท็กซี่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จาก สคช. รวมถึง เสื้อกั๊กบ่งบอกว่าผ่านการเติมทักษะจากโครงการฮักTAXI มาแล้ว  ช่วยการันตีคุณภาพเป็น “แท็กซี่มืออาชีพ” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร นำไปสู่การสร้างโอกาสดีๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาได้รับสินเชื่อโครงการฮักTAXI  แต่อย่างใด

 

“ผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการฮัก TAXI  จะได้รับนั้น “3เติม” ได้แก่ เติมทักษะ  เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต  ซึ่งกิจกรรม “ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า” นับเป็นประเดิมในการเติมทักษะให้แก่ผู้ขับแท็กซี่ ช่วยให้มีศักยภาพในการบริการสูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เบื้องต้นนำร่อง 200 ราย จากนั้นจะทยอยจัดกิจกรรมเติมทักษะเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆ ส่วนการเติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต จะมีกิจกรรม และหลักเกณฑ์ออกมาสนับสนุนต่อเนื่องเช่นกัน” กรรมการผู้จัดการ SME D Bank  กล่าว

 

*** หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านการสอบแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ ฟรีค่าธรรมเนียม การประเมินสมรรถนะ มูลค่า 1,750 บาท  แต่ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  มูลค่า 100 บาท ***

SMEDnews

Skip to content