fbpx

ผนึกพลังเนรมิตปั๊ม ปตท.ขึ้นแท่นศูนย์รวมของดีประจำถิ่น ตอบโจทย์เติมน้ำมัน เติมทุน เติมเต็มเศรษฐกิจชุมชนแกร่ง

 

‘SME Development Bank’ ผนึก ‘สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย’ พลิกโฉมปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศ ก้าวสู่ศูนย์บริการครบวงจรประจำชุมชน รวบรวมของดีประจำท้องถิ่น โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านรสแท้คุณภาพเยี่ยมไว้ในจุดเดียว ตอบโจทย์ช่วยขยายตลาด อุ้มถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก  สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนเติบโตเข้มแข็งยั่งยืน 

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เผยว่า “โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEsยุค4.0 พัฒนา เติมทุน เสริมแกร่งทั่วไทย” ระหว่าง ธพว. กับ ‘สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย’ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมัน ปตท. จำนวน 761 ราย ประมาณ 1,000 สาขาทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับปั๊ม ปตท.ทุกแห่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากบริการเติมน้ำมันแล้ว ยังรวบรวมบริการอื่นๆ ไว้ครบถ้วน ในลักษณะ Community Mall มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านของฝากของที่ระลึก และบริการทางการเงิน เป็นต้น ควบคู่กับผลักดันให้ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอีรายย่อยที่อยู่พื้นที่โดยรอบแต่ละปั๊ม ยกระดับสินค้าท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารคาวหวานเด่นพื้นบ้านให้มีมาตรฐาน เพื่อนำมาวางขายภายในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านของฝากของที่ระลึก และคีออสขายสินค้า ภายในปั๊ม เกิดเป็นศูนย์รวมของดีเด่นประจำท้องถิ่น เปิดให้คนพื้นที่ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง เข้ามาหาซื้อสินค้า ช่วยสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนคึกคัก กระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

 

 

ความร่วมมือครั้งนี้ ธพว.จะมุ่งพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และ/หรือคู่ค้าของสมาชิกสมาคมฯ ในด้านการเงิน และความรู้ โดยจัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยถูกไว้บริการ เช่น สินเชื่อ “Transformation Loan เสริมแกร่ง” (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยถูกเพียง 4%ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสามารถยื่นกู้ได้ โดยเป็นสินเชื่อระยะยาว ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ถึง 30% ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติ และกู้เพื่อลงทุนซื้อหรือสั่งทำเครื่องจักรใหม่ได้สูงสุดถึง 15 ล้านบาท โดย 10 ล้านบาทแรก สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้ โดยไม่เสียค่าจดจำนอง และไม่มีค่าซื้อประกันพ่วง เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมัน ลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับธุรกิจปั๊มน้ำมันให้มีศักยภาพสูงขึ้น

 

สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว วงเงิน 50,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรก กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียง 460 บาทต่อวัน เพื่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและต่อเนื่อง และผู้ประกอบการใหม่ หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ในชุมชน สามารถใช้บริการสินเชื่อนี้ได้ทั้งสิ้น

 

และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงิน 8,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% คงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม) สำหรับลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้ บสย. ค้ำประกัน รวมถึงโครงการสินเชื่ออื่นๆ ของ ธพว. ด้วย

 

 

ส่วนด้านความรู้ ธพว.จะจัดอบรมพัฒนา และให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั่วประเทศ ในด้านระบบบัญชี และภาษี การพัฒนาอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐาน อีกทั้ง ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ต่อเนื่อง เช่น จัดงานขายสินค้าเด่นประจำชุมชนภายในปั๊ม รวมถึง นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริมSMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” ตระเวนจอดให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกในปั๊ม ปตท. และฝึกอบรมพนักงานเติมน้ำมัน ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแนะนำการยื่นขอสินเชื่อจาก ธพว.ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ทันที

 

“ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยยกระดับปั๊ม ปตท. ให้มีจุดเด่นทางธุรกิจในการเป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรประจำชุมชน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในชุมชน ได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ให้นำของดีประจำถิ่นมาวางขายได้ เช่น อาหารพื้นบ้านรสแท้ๆ ที่ผ่านการพัฒนา หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปวางขายในร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ภายในปั๊มได้ ซึ่งจะมีคนทั้งในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว หมุนเวียนเข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยขยายตลาด และหากต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยถูก เพื่อขยายธุรกิจ สามารถติดต่อ ธพว.ผ่านหน่วยรถม้าเติมทุนฯ ได้ทันที” นายมงคล ระบุ

 

ทั้งนี้ ธพว. และสมาคมฯ จะร่วมกันคัดเลือกปั๊ม ปตท. ในพื้นที่เหมาะสม เปิดสาขารูปแบบใหม่นำร่องเร็วๆ นี้ ก่อนขยายสู่ปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศต่อไป คาดสมาชิกสมาคมฯ เข้าถึงสินเชื่อ ประมาณ 600-700 ราย วงเงินกู้เฉลี่ย 6 ล้านบาทต่อราย และคู่ค้าที่ทำธุรกิจต่อเนื่อง เข้าถึงสินเชื่อประมาณ 2,000 ราย เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า 4,200 ล้านบาท

 

 

นางพิมพ์พร บูรณ์ลอม นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และทีมงาน ธพว. ที่ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลาง โดยเฉพาะด้านสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มีความพร้อม และสมบูรณ์ในการให้บริการพี่น้อง ประชาชนทั่วไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายหลักของ ปตท. ที่ต้องการให้ปั๊ม ปตท. เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีบทบาทช่วยเหลือ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดโอกาสแก่กลุ่มโอทอป และเอสเอ็มอีที่มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถเข้ามาขายภายในปั๊ม ปตท. เพื่อเป็นการขยายตลาดสินค้าท้องถิ่น และยังเป็นช่องทางขายสินค้าเกษตรในช่วงราคาตกต่ำ เช่น โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งได้การตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และยังมีผลิตผลอื่นๆเช่น ลำไย สับปะรด เป็นต้น

 

ในการนี้ สมาคมฯ กับ ธพว. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในชุมชนเพิ่มช่องทางขาย และการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ อันเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและเล็กให้เติบโตและแข็งแรง มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมประเทศชาติต่อไป

 

Skip to content