fbpx

ผู้บริหาร ธพว. รับมอบโล่ที่ระลึก ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตลอดมา จนครบวาระเกษียณอายุราชการ

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และ   นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างผลงานความสำเร็จในงานราชการตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ให้เกียรติเป็นผู้มอบ และประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

Skip to content