fbpx

ผู้ประกอบการสนใจเติมความรู้กฎหมายฟื้นฟูธุรกิจจากภาครัฐ ในงานเสวนา “แนวทางช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาหนี้” ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ร่วมกับ กรมบังคับคดี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ธนาคารกรุงไทย(KTB)  และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) จัดงานเสวนา “แนวทางช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาหนี้” เพื่อเสริมความรู้ด้านกฎหมายฟื้นฟูกิจการ SMEs เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังสะดุดแล้วต้องการลุกขึ้นใหม่ ได้มีช่องทางผลักดันให้ธุรกิจกลับมาก้าวเดินต่อไปได้  โดยได้รับเกียรติจาก นางรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และตัวแทนจาก ธพว., KTB และ BAM ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ กฎหมายฟื้นฟูกิจการ SMEs  แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ในทางกฎหมายหรือทางการเงิน และความรู้พื้นฐานการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 120 ราย และมีความประสงค์จะยื่นคำขอใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกจำนวนมาก โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.

SMEDnews

Skip to content