fbpx

พาคณะผู้แทนฟิลิปปินส์เยี่ยมตลาดนัดจตุจักร หนุนเชื่อมโยงการค้าจับคู่ธุรกิจขยายช่องทางตลาดสู่อินเตอร์

 

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank และ นายสมชีพ ไชยเขตต์ รองผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนสถาบันอุตสาหกรรมขนาดย่อม มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในตลาดนัดจตุจักร พร้อมนำคณะผู้แทนฯ เข้าเยี่ยมชมร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร อาทิ ร้านเครื่องประดับ ร้านกระเป๋าหนัง ร้านโคมไฟ ร้านกระเป๋าชาวเขาและผลิตภัณฑ์ชาวเขา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักยังต่างประเทศ รวมถึง ต่อยอดขยายตลาดสู่การส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ ณ ตลาดนัดจตุจักร กทม.

 

 

นายพงชาญ สำเภาเงิน กล่าวว่า นอกจากการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว ธพว.ยังให้ความสำคัญด้านขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยในรายที่มีศักยภาพ จะส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อต่อยอดขยายตลาดสู่การส่งออกสินค้าไปต่างแดน ซึ่งการมาเยี่ยมดูงานของคณะผู้แทนสถาบันอุตสาหกรรมขนาดย่อม มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวต่างชาติจะได้พบเห็นเยี่ยมชมสินค้าไทย พร้อมพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยในตลาดนัดจตุจักร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การขยายการค้าขายระหว่างผู้ประกอบการสองประเทศ

 

 

สำหรับตลาดนัดจตุจักร มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะระดับฐานรากมาก เพราะมีแผงค้ากว่า 11,000 แผง จำนวนผู้ค้ากว่า 10,000 ราย โดยแทบทั้งหมดคือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และยังเป็นแหล่งค้าปลีกค้าส่ง เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบรายจิ๋วอีกมากมายทั้งประเทศ ที่ผ่านมา ธนาคารจึงได้ดำเนินการส่งเสริมผู้ค้าในตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมมือกับ กทม. ในฐานะผู้บริหารตลาด ยกระดับตลาดนัดจตุจักร เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ค้าภายในตลาดแห่งนี้สามารถจะค้าขาย สร้างรายได้ตลอด 7 วันของสัปดาห์

 

 

อีกทั้ง จัดกิจกรรมเติมทักษะเพิ่มความสามารถให้ผู้ค้าในตลาด เช่น อบรมขยายตลาดออนไลน์ หรือ e-commerce พาจับคู่ธุรกิจกับผู้ให้บริหารตลาดออนไลน์ อย่าง Shopee นำไปเปิดตลาดต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน และอินเดีย รวมถึง พัฒนาด้านดีไซน์และบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจตลาด เป็นต้น นอกจากนั้น พาเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในอาชีพ และลดภาระให้ครอบครัว

Skip to content