fbpx

พีพีการเกษตร999 ยกระดับธุรกิจมาตรฐาน Q Shop ไม่หยุดเติมองค์ความรู้ พร้อมปรับตัวกับการตลาดในอนาคต

“พีพีการเกษตร999” ยกระดับธุรกิจมาตรฐาน Q Shop
ไม่หยุดเติมองค์ความรู้ พร้อมปรับตัวกับการตลาดในอนาคต

“สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง บางครั้งการทำธุรกิจต้องลดราคาขาย แม้กำไรที่ได้รับจะลดลงก็ตาม แต่ก็ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าของเราง่ายขึ้น เพราะอย่าลืมว่าถ้าลูกค้าอยู่ได้ ธุรกิจก็อยู่ได้เช่นกัน เพราะเราคือมิตรแท้ของเกษตรกร”

เสียงสะท้อนของคุณศุภชัย หิรัญวัฒนสิน ผู้บริหาร บริษัท พีพีการเกษตร999 จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี บอกเล่าถึงแนวทางทำธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องเกื้อกูลระหว่างกัน

เขาเล่าย้อนถึงความเป็นมาที่เริ่มทำธุรกิจ ว่า หากนับระยะเวลาที่เข้ามาเดินหน้าธุรกิจนี้เพียง 6 ปีเท่านั้น ถือเป็นธุรกิจใหม่ก็ว่าได้ เพราะเดิมทีครอบครัวทำธุรกิจโรงสีข้าวมาก่อน ซึ่งช่วงเวลานั้นเห็นสัญญาณที่ภาวะศรษฐกิจภาพรวมเริ่มปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทำให้ต้องมองหาช่องทางการทำธุรกิจใหม่ขึ้นมา เพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่รอดได้

ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาทำร้านจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรครบวงจร เพราะประเมินว่าแม้จะเกิดสถานการณ์ใดเข้ามากระทบ ก็จะส่งผลต่อธุรกิจน้อย เนื่องจากไทยเป็นประเทศมีอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเป็นจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตก็ขยายตัวได้ด้วย

ธุรกิจของเรา ถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรครบวงจร ทั้งเมล็ดพันธุ์, อุปกรณ์เพาะปลูก เช่น ข้าว, ยางพารา เป็นต้น รวมถึงปุ๋ยเคมีและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร โดยปัจจุบันมี 2 สาขา แบ่งเป็น สาขาแรกตั้งอยู่อำเภอน้ำยืน และสาขาที่ 2 ตั้งอยู่อำเภอเขมราฐ ส่วนกลุ่มลูกค้าจะเป็นเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นใกล้เคียง ทั้งรายย่อย และรายใหญ่ในรูปแบบค้าส่ง รับสินค้าจากเราไปจำหน่ายต่อ

สถานการณ์โควิด-19 ถือว่าส่งผลกระทบต่อบริษัททางอ้อม โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นฐานลูกค้า เมื่อเขาไม่มีรายได้ ส่งผลต่อกำลังซื้อสินค้าลดลงด้วย กระทบต่อยอดขายพอสมควร ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการขายสินค้า โดยลดกำไรลงมาบ้าง เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้สินค้าเพื่อใช้เพาะปลูกประกอบอาชีพ หากเขาอยู่ได้ ธุรกิจของเราก็อยู่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง หากเกษตรกรต้องการซื้อปุ๋ยเคมีและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ก็จะจัดส่งให้เกษตรกรในพื้นที่อุบลราชธานีและจังหวัดอื่นใกล้เคียงฟรี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ เรายังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำตลาดออนไลน์ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่ต้องประเมินและคำนวณต้นทุนในการขนส่งด้วย เมื่อเทียบกับร้านค้าบริเวณนั้น ๆ หากสามารถทำได้จริง เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มคำสั่งซื้อให้กับธุรกิจได้อย่างแน่นอน

ปัจจุบันเราจะทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายหลากหลายช่องทาง นอกจากประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ผ่านรถแห่ที่ช่วยกระจายข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ สู่ชุมชนให้กับเกษตรกรเข้าถึงและรับรู้แล้ว ยังเพิ่มเติมช่องทางใหม่ ๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ภายหลังเข้าอบรมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในกิจกรรมเติมวัคซีนสร้างยอดขายให้ปังด้วย Facebook และ IG อีกด้วย

SME D Bank  ถือเป็นสถาบันการเงิน เพื่อเอสเอ็มอีทุกกลุ่มธุรกิจ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ นอกจากช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทำให้มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน นำไปซื้อสินค้ามาสต๊อกไว้รองรับความต้องการและบริการลูกค้าเกษตรกรแล้ว ยังช่วยเหลือด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ จากการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพ SME D standard ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร และ SME D Bank โดยปัจจุบันได้รับมาตรฐาน Q Shop ในสาขาอำเภอน้ำยืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ส่วนตัวชื่นชอบการอบรมจาก SME D Bank ที่ช่วยเติมความรู้ มองว่าเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราปรับตัวกับการตลาดในอนาคตได้ หากผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจกก็สามารถติดต่อสอบถามกับธนาคารได้ ที่พร้อมช่วยพัฒนาธุรกิจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้เรานำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

แผนธุรกิจในอนาคตคือการพัฒนาและยกระดับร้านค้า 2 สาขาให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะสาขาที่ 2 ตั้งอยู่อำเภอเขมราฐ ซึ่งเป็นสาขาใหม่ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อยอดขาย โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการตลาดประเทศลาว พบว่าพื้นที่ดังกล่าวให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของไทย เลือกซื้อสินค้าไปใช้เป็นจำนวนมาก

สนใจติดต่อ
บริษัท พีพีการเกษตร999 จำกัด
ที่อยู่บริษัท : 999/110 หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร : 091-7893546

     

Skip to content