fbpx

พี่น้องแท็กซี่ตอบรับร่วมเติมทักษะ ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า ล้นหลาม

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมให้บริการแก่พี่น้องแท็กซี่ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเติมทักษะ “ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า” ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.  SME Bank Tower นำร่องรับจำนวน 200 ท่าน  เพื่อเข้ารับการอบรมในวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่อย่างสูง มาลงทะเบียนอบรม  1,567 ท่าน  รายแรกมาถึงตั้งแต่เวลา 3.00 น. ทำให้ยอดลงทะเบียนเต็ม 200 ท่านแรกอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารได้เปิดให้ทุกท่านที่มาร่วมงานลงทะเบียนสำรองไว้ เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเติมทักษะในรุ่นต่อไป  โดยผู้รับการอบรม จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น    สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการมอบ 3 เติม” ในโครงการ “ฮักTAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย คือ  เติมทักษะ   เพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อย่างมีคุณภาพ ยกระดับเป็นผู้นำด้านบริการขับรถแท็กซี่ รวมถึง สร้างมาตรฐานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่ผู้โดยสาร จากนั้น จะดำเนินการเติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต ต่อไป

 

Skip to content