fbpx

รมว.คลัง มอบนโยบายคณะกรรมการ ผู้บริหาร SME D Bank

รมว.คลัง มอบนโยบายคณะกรรมการ ผู้บริหาร SME D Bank
มุ่งบทบาทธนาคารของรัฐเพื่อเอสเอ็มอี พาผ่านโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ผ่านระบบ Video Conference (MS Team) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  รายงานผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  เข้าร่วมประชุมด้วย  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบาย SME D Bank สานต่อแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เช่น มาตรการพักชำระหนี้ ช่วยป้องกันลูกค้าตกชั้น และธุรกิจอยู่รอดไปต่อได้  อีกทั้ง สร้างโอกาสแก่ Start up ขับเคลื่อนแนวทาง BCG Model รวมถึง ดำเนินบทบาทสำคัญการเป็นผู้นำของธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี (Leading Bank for SMEs) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป   การประชุมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content