fbpx

รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank บรรยายพิเศษ หนุน SMEs ท่องเที่ยวภูเก็ต ชูกระบวนการ เติมทุนคู่พัฒนา ติดปีกคว้าโอกาสฟื้นธุรกิจเดินหน้าเต็มกำลัง

รองกรรมการผู้จัดการ  SME D Bank บรรยายพิเศษ หนุน SMEs ท่องเที่ยวภูเก็ต
ชูกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ติดปีกคว้าโอกาสฟื้นธุรกิจเดินหน้าเต็มกำลัง

นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank ได้รับเกียรติจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต และสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาเปิดบริการ” เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว สามารถกลับมาเปิดกิจการได้ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ นายชาตรี กล่าวถึงบทบาทของ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย  ให้ความสำคัญสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเติมทุนคู่พัฒนา  โดยด้านการเงิน “สินเชื่อ SMEs Re-Start” เปิดกว้างทุกประเภทธุรกิจ นำไปใช้ได้ทั้งเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ   ควบคู่บริการด้าน “การพัฒนา” ผ่านโครงการ “SME D Coach” ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร โดยโค้ชมืออาชีพ  ช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

  

Skip to content