fbpx

รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank บรรยายพิเศษหนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยวไทย เติบโตยั่งยืนด้วย BCG Model

รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank บรรยายพิเศษหนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยวไทย
เติบโตยั่งยืนด้วย BCG Model

นายชาตรี เวทสรณสุธี   รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank ได้รับเกียรติจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แหล่งเงินทุนสู่การจัดการคาร์บอนจากภาคการท่องเที่ยว”  โดยนายชาตรี ได้ชี้ถึงบทบาทของ SME D Bank ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่ BCG Model ซึ่งจะเป็นแนวทางยกระดับธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมถึง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนผ่านบริการด้านการเงิน เช่น  สินเชื่อ “BCG Loan”  ควบคู่กับด้านการพัฒนา ด้วยโครงการ “SME D Coach”  ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจรจากโค้ชมืออาชีพ

สำหรับการบรรยายดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมในงาน Thailand Tourism Congress : Green Edition Climate Change & Tourism จัดขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ให้สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึง แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวโลก โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้ารับฟัง   ณ ห้องประชุมดอยวาวี โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี  จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

    

Skip to content