fbpx

ร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2561) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ, พ.ต.อ.วิรดล ทับทิมดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ, นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทหารจาก พล ม.2 รอ. และ ร.1 รอ.  พนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดร่วมกับ สำนักงานเขตพญาไท บริษัท-ห้างร้านใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการ “Big Cleaning Day…ทำหน้าบ้าน ให้น่าอยู่” โดยได้รับเกียรติจาก นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธพว.

 

 

 

 

Skip to content