fbpx

ลูกค้าไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง มีเฮ ไปรษณีย์ไทย จับมือ SME D Bank ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ลูกค้าไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง มีเฮ!  ไปรษณีย์ไทย  จับมือ  SME D Bank ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ได้รับโอกาสให้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยไปรษณีย์ไทย จะช่วยพาผู้ประกอบการกลุ่ม COD ซึ่งมีประวัติการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน wallet@POST ที่แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของรายได้ มาเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษกับ SME D Bank ได้ต่อไป

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อโครงการนี้มีดังนี้

1. ผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลไทย (ตามนิยาม สสว.)

2.  เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ของไปรษณีย์ไทย

3. มีใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยมากกว่า 50 %

4. มีประวัติการใช้บริการ COD ของไปรษณีย์ไทยไม่น้อยกว่า 60 วัน

โดย SME D Bank จัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษไว้บริการ สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษไว้บริการแก่ลูกค้าของไปรษณีย์ไทยที่ใช้บริการ COD เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ปรับปรุง ตลอดจนสำรองเป็นค่าใช้จ่าย เช่น “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”  (Local Economy Loan) โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี บุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี 3 ปีแรก และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี 3 ปีแรก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อ LEL ที่ https://www.smebank.co.th/loans/LocalEconomyUpgrade

นอกจากนี้ SME D Bank ยังมี “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs วงเงินกู้สูงสุดถึง 3 ล้านบาทต่อราย ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

ดูรายละเอียดละเอียดสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ที่ https://www.smebank.co.th/loans/Extra_cash

สำหรับผู้ค้า COD ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครขอสินเชื่อได้ที่ คลิก 

หรือผ่าน QR Code ซึ่งจะได้รับการติดต่อจากธนาคารภายใน 24 ชม.ถือเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

Skip to content