fbpx

สตางค์ฟาร์มผักสด เกษตรยุคใหม่ ปลูกผักสวนครัวให้ได้เงินล้าน ใส่ใจมาตรฐาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

“สตางค์ฟาร์มผักสด”  เกษตรยุคใหม่
ปลูกผักสวนครัวให้ได้เงินล้าน ใส่ใจมาตรฐาน สร้างรายได้สู่ชุมชน


จากแปลงผักเล็กๆ  ในสวนที่บ้าน  “คุณปริญญา  รัตนปทุมวรรณ”  และ “คุณบุศรา รัตนปทุมวรรณ”  พัฒนาสร้างมาตรฐานและต่อยอดเป็น “บริษัท สตางค์ฟาร์มผักสด จำกัด”    ผู้ผลิตและจำหน่ายผักผลไม้รายสำคัญแห่งเมืองโคราช มียอดสั่งสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังกว่า 4 ตันต่อวัน   และมีส่วนช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560 จากความชอบด้านการเกษตร ประกอบกับอยากหารายได้เสริมจากงานประจำ ทั้งสองช่วยกันลงมือลงแรงปลูกผักบุ้งจีนที่สวนภายในบ้านตัวเอง ซึ่งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดยศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต เมื่อได้ผลผลิตแล้ว นำไปขายให้แก่ร้านหมูกระทะ และร้านอาหารตามสั่งในตัวเมืองโคราช

ด้วยกระบวนการปลูกที่เอาใจใส่ปลอดภัยไร้สารเคมี  ทำให้ได้การตอบรับอย่างดียิ่งจากลูกค้า จากนั้น จึงขยายพื้นที่ปลูกผักเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อมีปริมาณผักมากเพียงพอแล้ว ตัดสินใจยกระดับธุรกิจ ติดต่อเสนอขายผักสดให้แก่ห้าง “แม็คโคร” สาขาโคราช

“การจะส่งสินค้าเข้าห้าง สิ่งสำคัญต้องมีมาตรฐาน ทำให้เรามุ่งมั่นปรับปรุงแปลงปลูกผัก และกระบวนการให้ได้ตามมาตรฐานที่ห้างกำหนด ทั้ง GAP (Good Agricultural Practice)  และ GMP   (Good Manufacturing Practice)  จนได้รับความไว้วางใจส่งเข้าห้างสำเร็จ”

คุณปริญญา ระบุว่า เมื่อผักจาก “สตางค์ฟาร์มผักสด” ส่งเข้าขายในห้างสรรพสินค้า ช่วยให้ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด  มีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนเกินศักยภาพตัวเองจะผลิตได้เองทั้งหมด  ดังนั้น  ก้าวต่อมา ได้เชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่โคราชและใกล้เคียงมาเป็นเครือข่าย  ด้วยการเข้าไปสอนกระบวนการปลูกผักด้วยมาตรฐานความปลอดภัยไร้สารเคมี  พร้อมจูงใจด้วยการรับซื้อในราคาประกันสูงกว่าท้องตลาด ช่วยให้เกษตรกรอยากจะมาทำเกษตรปลอดสารเคมี  ซึ่งเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งดีต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ     ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่สดใหม่ สะอาดปลอดภัย

ปัจจุบัน มีเครือข่ายเกษตรกรกว่า 30 กลุ่ม ทั้งใน จ.นครราชสีมา และใกล้เคียง  โดยจะส่งผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ  กว่า 20 ชนิด  เช่น ผักบุ้ง กระเพราะ พริก มะเขือเทศ แตงกวา แครอท มะนาว ถั่วฝักยาว ฯลฯ  มายังโรงงานของ “สตางค์ฟาร์มผักสด” เพื่อทำความสะอาดตัดแต่ง และบรรจุก่อนนำส่งเข้าห้างแม็คโครประมาณ 9 สาขา ในพื้นที่อีสานตอนล่าง โดยมีปริมาณส่งวัตถุดิบเฉลี่ยกว่า 4 ตันต่อวัน
     
ด้วยกระบวนการต้องรับซื้อผลผลิตจำนวนมากจากกลุ่มเกษตรกร  จำเป็นต้องมีเงินทุนมากเพียงพอจะสำรองเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเติมทุนเสริมสภาพคล่อง  มีส่วนสำคัญช่วยให้ธุรกิจของ “สตางค์ฟาร์มผักสด” เดินหน้าได้ไม่สะดุด รวมถึง เกษตรกรในเครือข่ายได้รับประโยชน์ต่อเนื่องไปด้วย

คุณปริญญา ทิ้งท้ายว่า ตลาดผักและผลไม้ยังคงเปิดกว้าง มีความต้องการจากผู้บริโภคอีกปริมาณสูงมาก อย่างไรก็ตาม  ผู้ปลูกจำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเป็นที่ยอมรับสามารถเพิ่มมูลค่า และตอบเทรนด์รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี   ดังนั้น  สตางค์ฟาร์มผักสด จะยึดมั่นแนวทางเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้สดที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยไร้สารเคมี รวมถึง ส่งต่อแนวคิดนี้และสนับสนุนกระบวนการปลูกผักปลอดภัยไปสู่เกษตรกรในเครือข่าย  เพื่อจะเป็นต้นแบบการทำเกษตรยุคใหม่ช่วยยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

Skip to content