fbpx

เขตพญาไทเยี่ยมชม SME D Bank ติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำ บรรเทาผลกระทบฝุ่น PM2.5

วันนี้ (5 ก.พ.)  นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตพญาไท ให้เกียรติเยี่ยมชมการติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำ  เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ซึ่งได้ติดตั้งตามแนวสำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 ชั้น 11 และชั้น 40 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา  และดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน 

 

โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชม   ทั้งนี้  SME D Bank  นับเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเขตพญาไท    ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำจากชั้นสูงของอาคารตัวเอง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น   ซึ่งจากการช่วยกันคนละไม้คนละมือ   ทำให้สถานการณ์ฝุ่นคลี่คลายดีขึ้นโดยลำดับ

SMEDnews

Skip to content