fbpx

เชิญชวนส่งธารน้ำใจ บริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก

 

สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถานีโทรทัศน์ NEWS1  และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.) หรือ SME D Bank   ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งธารน้ำใจ บริจาคอาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งของจำเป็นต่างๆ   ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก”     สถานีโทรทัศน์ NEWS1 บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์  และสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ถ.พหลโยธิน  (ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์)   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค.62  โดย 3 หน่วยงานพันธมิตรจะทำหน้าที่สื่อกลางนำสิ่งของรับบริจาคไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 095-586-4741  และ Call Center 1357

Skip to content