fbpx

เปิดสูตรลับเอสเอ็มอีก้าวไกลด้วย “ฮาลาล” ดันสู่ตลาดโลก

SMEDevelopmentBank ติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “เปิดสูตรลับ เอสเอ็มอี ฮาลาล สู่ตลาดโลก” เพื่อต้องการยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผลิตสินค้าหรือบริการเข้าสู่มาตรฐาน “ฮาลาล” 

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank กล่าวในการเป็นประธานพิเศษเปิดงานเสวนาดังกล่าวว่า เมื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถจะเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลได้ จะทำให้เป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล ช่วยให้สามารถขยายตลาดได้อย่างกว้างไกล ไม่เพียงแต่กลุ่ม #มุสลิม เท่านั้น หากสามารถขายได้ทั่วโลก รวมถึง การได้รับมาตรฐานฮาลาลยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบจากสถาบันการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ช่วยยกระดับธุรกิจให้แข็งแกร่งเกิดความยั่งยืน

ในงานเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความรู้ ได้แก่ นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ นายแมน เพชรวานิชสกุล National Director IOIC-ICCI นายธิติ ศรีวรรณยศ นักวิชาการที่ปรึกษาสถาบันอาหาร นางสาวจันทร์ฉาย พิทักษ์อรรณพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ประกอบการ EXIM Bank และนายสุนทร สุขสมเนตร์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME Development Bank

 

นอกจากงานเสวนาแล้ว ทาง SME Development Bank ยังได้เตรียมบริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกของธนาคารไว้บริการด้วย โดยงานเสวนาครั้งนี้ จัด ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Development Bank Tower

 

 

 

Skip to content