fbpx

แพลตฟอร์ม BIM มิติใหม่ออกแบบก่อสร้าง 3D ผู้ช่วยอัจฉริยะ คุมต้นทุน ลดเวลา แก้บานปลาย

แพลตฟอร์ม“BIM”มิติใหม่ออกแบบก่อสร้าง 3D

ผู้ช่วยอัจฉริยะ คุมต้นทุน ลดเวลา แก้บานปลาย

สตาร์ทไทย “ธนา วงษ์ตัน”  บุกเบิกแพลตฟอร์ม BIM (Building Information Modeling)   สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อเป็นตัวช่วยวงการออกแบบการก่อสร้าง สามารถวางแผนงานได้ครบวงจร ช่วยบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์เคยร่วมหุ้นทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ทำให้ “ธนา วงษ์ตัน”  รู้ดีถึงปัญหาที่ทุกคนในวงการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างต้องประสบเหมือนกัน คือ ควบคุมต้นทุนได้ยากจากสารพัดปัจจัย เช่น ก่อสร้างโครงสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถวางระบบภายในได้ จากปัญหาของตัวแบบ2 มิติที่มองไม่เห็นความขัดแย้งของงานระบบ คำนวณวัสดุเกินหรือขาด ฯลฯ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเปล่าประโยชน์ นำไปสู่ค่าใช้จ่ายบานปลาย ซึ่งต้นเหตุสำคัญ เกิดจากการวางแผนงานก่อสร้างที่ขาดระบบรวมศูนย์การทำงานที่เห็นภาพชัดเจน แม่นยำ และครบวงจร

เมื่อมาทำธุรกิจของตัวเอง บ.ไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จก. หรือ TIS ให้บริการออกแบบอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก  จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานก่อสร้าง แพลตฟอร์ม BIM (Building Information Modeling) ขึ้นมารองรับ   โดยจุดเด่นสามารถออกแบบงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกได้ล่วงหน้าครบถ้วนชัดเจนให้เห็นภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ 3 มิติ เช่น งานโครงสร้าง งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ฯลฯ จึงสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตลอดจนระยะเวลาทำงานได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ  ทำให้ง่ายต่อการทำงานก่อสร้าง ลดปัญหาและความผิดพลาดจากหน้างาน  โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นได้จดสิทธิบัตรในประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว

ธนา อธิบายเสริมว่า BIM  เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้านการออกแบบงานก่อสร้าง เริ่มมีใช้บ้างแล้วและได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ  เช่น ประเทศสหรัฐฯ และทวีปยุโรป โดยที่ผ่านมา หากลูกค้าต้องการจะใช้ระบบนี้ ต้องซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้พัฒนา มาติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ซึ่งราคาสูงมาก มูลค่ากว่าหลักแสนบาท  ดังนั้น เมื่อมาพัฒนาแพลตฟอร์ม BIM  ของตัวเอง ทางบริษัทฯ เบื้องต้นจึงสร้างจุดเด่นด้วยการให้บริการเสริมคู่กับงานรับจ้างออกแบบอาคารสถานที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ออกแบบ  ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคารสถานที่ไม่เข้าใจงานวิศวกรรม ก็ได้รับประโยชน์พร้อมกัน ใช้งานง่าย สามารถจะรู้ต้นทุนทุกอย่าง ระยะเวลาการทำงาน  ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่าย และงานเสร็จตามกำหนดเวลา

เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย  การทำตลาดเบื้องต้น  ธนาเน้นเข้าไปเสนองานแก่กลุ่มอาจารย์ในภาคสาขาวิชาวิศวกรรม และสถาปนิก ซึ่งมีหน้าที่ต้องเฟ้นหาผู้รับจ้างออกแบบอาคารสถานที่ ซึ่งบรรดาอาจารย์เหล่านี้จะมีพื้นฐานความรู้เรื่อง BIM อยู่แล้ว  เมื่อรู้ว่า ในเมืองไทยมีผู้พัฒนาระบบดังกล่าวได้แล้ว  จึงเกิดความสนใจ รวมถึงช่วยไปบอกต่อ ทำให้บริษัทฯ ได้รับงานออกแบบอาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่  หลายแห่ง

 

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม BIM ถูกพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ 3 ปีที่แล้ว  ซึ่งกระบวนการพัฒนาจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก   ทางหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่จะก่อประโยชน์ในแก่วงการออกแบบ จึงเข้ามาสนับสนุนพาเข้าถึงแหล่งทุนโครงการสินเชื่อ SMEs ONE ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ช่วยให้ได้รับเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 1%ต่อปี  มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำงาน

สตาร์ทอัพหนุ่ม ทิ้งท้ายเล่าถึงแผนธุรกิจในอนาคต  จะนำแพลตฟอร์ม BIM  เข้าสู่ ISO29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง พัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เปิดโอกาสบุคลากรในวงการออกแบบและก่อสร้าง ได้แก่ กลุ่มนักออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคาร เข้ามาใช้งานได้ด้วยการสมัครสมาชิก  ซึ่งจะช่วยให้แพลตฟอร์ม BIM เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป

Skip to content