fbpx

SME D Bank จัดหลักสูตร ‘ส่งเสริมวัฒนธรรม SMEDS One Team’ สร้างความสามัคคี ผนึกพลังสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “ส่งเสริมวัฒนธรรม SMEDS One Team” เพื่อรวมพลังทั้งองค์กรเป็น ONE Team  โดยมีเป้าหมายหนึ่งเดียวในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

Skip to content