fbpx

ธพว.สืบสานประเพณีดีงามทางพุทธศาสนา ร่วมจัดโคมตราเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

ธพว.สืบสานประเพณีดีงามทางพุทธศาสนา ร่วมจัดโคมตราเป็นพุทธบูชา
เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ผู้แทนโดย นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายนิพนธ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมสืบสานประเพณีดีงาม ทำนุบำรุงศาสนา และร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป ร่วมจัดโคมตรา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

Skip to content