fbpx

ธพว. จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ สิ่งของจำเป็นแก่ ‘สถาบันประสาทวิทยา’ ใช้ดูแลผู้ป่วย

ธพว. จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ สิ่งของจำเป็นแก่ ‘สถาบันประสาทวิทยา’ ใช้ดูแลผู้ป่วย

                  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ “สถาบันประสาทวิทยา” กรมการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ชุดเสื้อปลอดเชื้อ (PPE) ทำจากขวดน้ำพลาสติกใส ผลิตและตัดเป็นชุด PPE , หมอนหลอด ที่พนักงานธนาคาร และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจทำขึ้น สำหรับให้ผู้ป่วยติดเตียงใช้หนุนนอน ช่วยลดการเกิดแผลกดทับ , หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และนมเปรี้ยว เป็นต้น โดยมี นางสุวรรณา วิภาคสงเคราะห์ รองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล นายแพทย์วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และผู้บริหาร สถาบันประสาทวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ โดย SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66

 

Skip to content