fbpx

SME D Bank คิกออฟเปิดหลักสูตร “Advanced CMF” ยกระดับพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ต่อยอดสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานเปิดหลักสูตร “Advanced CMF” จากความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับ PMG Academy ภายใต้ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเติมศักยภาพและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีระบบแฟรนไชส์อยู่แล้ว ได้ต่อยอดขยายกิจการให้เติบโตขึ้นไปอีกระดับ ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น 5 วันเต็ม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแฟรนไชส์ มามอบความรู้ต่างๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ วิเคราะห์จุดดี-จุดเสียของธุรกิจและสินค้า ที่สำคัญ ผู้เข้าหลักสูตรจะได้เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ เตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุนจาก SME D Bank วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี นำไปลงทุน ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ โดยมี นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการ PMG Academy และทีมวิทยากร เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ Co working Space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

Skip to content