fbpx

SME D Bank ชู ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ สอดคล้อง ESG หนุนเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน ในงานสัมมนา “พา SME ไทย ไป Universe”    


นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “พา SME ไทย ไป Universe” โอกาสและอุปสรรคของ SME หลังเทรนด์โลกมุ่งสู่ ESG ภายใต้หัวข้อ “Best practice SME with ESG” จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระบุถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ควรยึดแนวทาง ESG (การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)) ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุล ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยยกตัวอย่างการทำงานที่ผ่านมาของ SME D Bank สนับสนุนลูกค้าสอดคล้องตามแนวทาง ESG ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” นอกจากจะให้เงินทุนแล้ว ยังช่วยพัฒนาควบคู่ด้วยเสมอ มีส่วนสำคัญช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพ ขณะเดียวกิจการเติบโตโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งต่อคุณประโยชน์กลับคืนสู่สังคม เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่    ก่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ทรูสเปซ ชั้น 4 สยามสแควร์ ซอย 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ประกาศข่าว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

Skip to content