fbpx

SME D Bank ร่วมติดตามคณะ รมต.อุตฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ในภารกิจ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2567

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการธนาคาร นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใน 4 จุด ได้แก่ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี , วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อีกทั้ง ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “สมอ.สัญจร” ครั้งที่ 2 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการดังกล่าว เป็นหนึ่งในภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม นี้ โดย SME D Bank พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

 

ประกาศข่าว ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
Skip to content