fbpx

SME D Bank จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ร่วมแรงใจทำความสะอาด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าระกําเหนือ จ.นครศรีธรรมราช

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวทาง ESG ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ควบคู่การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดป่าระกำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัฑฒศาสนาราม จ.นครศรีธรรมราช ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดําเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน

นอกจากนั้น  ธนาคารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ วัดป่าระกําเหนือ พระครูนิโครธจรรยานุยุต (พ่อท่านมุ่ย) ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร  อีกทั้ง ธนาคารได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานรับมอบกิตติมศักดิ์ จาก บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ผู้นำธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนครบวงจร หน่วยงานพันธมิตรของ SME D Bank  ร่วมบริจาคและติดตั้งแผงโซล่ารูฟท๊อป บนหลังคากุฏิอนุสรณ์พระครูนิโครธจรรยานุยุต (พ่อท่านมุ่ย) เพื่อสร้างประโยชน์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานภายในวัด ช่วยให้วัดประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดป่าระกําเหนือ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข่าว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

Skip to content