fbpx

SME D Bank ดำเนินกิจกรรม CSR ขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา จ.บึงกาฬ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง ESG ก่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา จ.บึงกาฬ เมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content