fbpx

SME D Bank เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 66 สมทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์ อาคารศาลาคู่เมรุ วัดป่าระกําเหนือ จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดป่าระกําเหนือ พระครูนิโครธจรรยานุยุต (มุ่ย จนฺทสุวณฺโณ) ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์ อาคารศาลาคู่เมรุ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ปรับปรุงเทพื้นปูกระเบื้องยกระดับ และปรับภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ รอบวัด ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ SME D Bank สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ชื่อบัญชี “กฐิน ธพว.” เลขที่บัญชี 172-0-12703-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดและขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-265-4570, 4581 หรือ Call Center 1357

Skip to content