fbpx

SME D Bank  จับมือ ทริสฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมเอสเอ็มอีหน่วยงานภาครัฐ นำไปพัฒนากลยุทธ์ “เติมทุนคู่พัฒนา” ครอบคลุมความต้องการสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ


นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ให้การต้อนรับ  นางสาวมัลลิกา ตราชู ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมเอสเอ็มอีของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในฐานะที่ทริส คอร์ปอเรชั่น มีประสบการณ์ในการประเมินและจัดอันดับการทำงานหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่องยาวนาน  โดยเผยถึงแนวทางและวิธีการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึง ชี้ทิศทางเทรนด์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายหลังสถานการณ์โควิด-19  คลี่คลาย ทั้งนี้ SME D Bank จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์พัฒนาเป็นกรอบกลยุทธ์การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและการพัฒนาต่อไป เพื่อจะสนับสนุนและบริการผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ตรงความต้องการมากที่สุดและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ    โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร เข้าร่วมรับฟังทั้งออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็ว ๆ นี้

ประกาศข่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

Skip to content