fbpx

SME D Bank  ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2566


.
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  และผู้บริหาร  ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 11 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 66

ประกาศข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

Skip to content