fbpx

SME D Bank จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2566

SME D Bank จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2566

นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินของรัฐต่าง ๆ  ที่เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางราณี เพชรสงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเตรียมการดำเนินการตามแผนปี 2566 สำหรับไตรมาส 2/2566  จัด ณ  SME D Bank สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

Skip to content